Vergi ve Gümrük Hukuku

Ülkemizde Vergi Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü gümrük mevzuatından doğan ihtilaflarda dâhil olmak üzere teknik mali bilginin hukuki bakış açısıyla doğru şekilde sentezlenmesi bağlıdır. Gene ülkemizde hukukçuların vergi uyuşmazlıklarına uzak durması, teknik mali bilgi ve hukuki bakış açısından oluşan çift ayağın, eksik kalmasına sebebiyet vermektedir. Gözcü Hukuk Bürosu Vergi hukuku bölümünün özellikle yerli ve yabancı yatırımcıların karşılaştığı mali sorunlarda temel çalışma prensibi; herhangi bir vergi ihtilafının doğmasını önleyici her türlü hukuki ve mali danışmanlığı sunmak, vergi incelemesine girilmesi aşamasında incelemede haklılığı ispatlayabilecek her türlü verinin incelenmesini sağlamak, doğabilecek her türlü vergi ve cezanın en az maliyetle ödenmesini sağlamak ve ihtilafın yargı mercileri önüne taşınması durumunda ise yerleşik yargı içtihatları doğrultusunda haklılığın ortaya konulmasını sağlamaktır.

Bu meyanda Vergi Hukuku konusunda sunulan başlıca hizmetler;

 • Vergi ihtilaflarının doğmasını önleyici danışmanlık,
 • Vergi idareleri nezdinde mukteza talepleri,
 • Vergi planlaması danışmanlığı,
 • Mevzuat çerçevesinde vergiden kaçınma danışmanlığı,
 • Vergi incelemesi aşamasında inceleme danışmanlığı,
 • Uzlaşma komisyonlarında temsil,
 • Vergi ihtilaflarında hukuki danışmanlık,
 • Vergi ihtilaflarında yargı merci önünde temsil,
 • 213 sayılı yasaya muhalefet suçlarından açılan kamu davalarında sanık avukatlığı,
 • Vergi ihtilaflarında yargı mercilerine mütalaa sunulması,
 • Vergi mevzuatındaki Anayasa’ya aykırılık iddialarında Anayasa mahkemesine başvurulması,
 • Vergi ihtilaflarında düzenleyici işlemlerin iptalinde Danıştay nezdinde temsil,
 • Vergi ihtilaflarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde temsil,
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde Türk ve yabancı merciler ile irtibat kurulması,
 • Köklü mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirme,
 • Vergi Hukuku ihtilaflarının diğer hukuk dalları ile ilişkili olması halinde bütünsel hukuki danışmanlık,
 • Vergi İdaresi dışındaki 3. Şahıslarla rücu ilişkisi vb. nedeni ile oluşabilecek ihtilaflarda danışmanlık ve temsil,
 • Vergi borçlarının ödenmesi aşamasında kanuni hakların kullanılması gerekli taksitlendirme başvurularının yapılması,
 • Vergi borcunu ortadan kaldıran sebepler konusunda danışmanlık
  Gümrük Hukuku konusunda sunulan başlıca hizmetler;
 • Gümrük mevzuatından doğan ihtilaflarda danışmanlık,
 • Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlere karşı idari itirazların yapılması,
 • Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunulması, itiraz yapılması, Vergi Mahkemelerinde dava açılması ve Danıştay aşaması dahil yargısal takibi.
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan kaynaklanan ceza davalarında sanık vekilliği