Hakkımızda

İstanbul Üniversitesinde uzun bir dönem öğretim görevlisi olarak İdari Yargı özelinde Maden hukuku dersleri  veren Av. Arb. Emrullah GÖZCÜ tarafından 2011 yılında kurulan Gözcü Hukuk ve Arabuluculuk bürosu özellikle önemli şirket ve kurumlara danışmanlık hizmetinin yanında İmar sorunları ,işyeri kapatma,ruhsat İptal gibi İdare Hukuku davalarında,  madencilik  sektöründe sık karşılaşılan orman izni verilmemesi, çevre izni verilmemesi, maden ruhsatı verilmemesi,faaliyet durdurma,çevre İzninin uzatılmaması gibi maden hukuku davalarında  ve gümrük,vergi mevzuatından kaynaklanan bütün vergi mahkemeleri davaları konusunda hizmet vermektedir.Gözcü Hukuk Ve Arabuluculuk Bürosu , Uzmanlık alanları konusunda özellikle hukuk bürolarına ve avukatlara çözüm ortaklığı hizmeti sunmakta Ceza,Sigorta,Milletler arası Özel Hukuk  alanında ise Türkiye’nin  sayılı hukuk bürolarından ve avukatlarından çözüm ortaklığı hizmeti almaktadır.